Spółdzielnia Socjalna "Nadzieja"

Oficjalnie spółdzielnia rozpoczęła działalność 1 maja 2013 roku, co jest datą bardzo znamienną, ponieważ dokładnie przed dwudziestoma laty – 1 maja 1993 roku – powołana została do życia jej założycielka, Fundacja Niemiecko – Polska Nadzieja.
 
Założycielami spółdzielni są, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, dwie osoby prawne – Fundacja „Nadzieja” oraz Miasto i Gmina Szamotuły. W składzie zebrania walnego Miasto i Gminę Szamotuły reprezentuje burmistrz Włodzimierz Kaczmarek, a Fundację Niemiecko – Polską Nadzieja członek zarządu  i dyrektor wykonawczy Maciej Adamski. To dwuosobowe gremium wyłoniło Zarząd Spółdzielni którego członkiem i jednocześnie prezesem został Maciej Adamski. Wszystkie wymienione funkcje sprawowane są społecznie i nie łączą się z żadną formą stosunku pracy oraz wynagrodzenia.
 
Praktyka pokazuje, że średnio 20 – 30% absolwentów rocznego programu CIS podejmuje stałe zatrudnienie i usamodzielnia się społecznie i zawodowo. Pozostali z reguły wracają do punktu wyjścia. Przyczyny są wielorakie, jedną z nich na pewno są wysokie oczekiwania współczesnego otwartego rynku pracy, którym większość naszych beneficjentów niestety nie jest w stanie sprostać. Stąd właśnie pomysł na założenie spółdzielni socjalnej. Jest ona, w założeniu pomysłodawców, swoistym pomostem między CIS, a docelowym miejscem pracy.
 
Spółdzielnia zatrudnia przede wszystkim osoby kończące roczny pobyt w CIS, a jej główną specjalnością jest  wykonywanie szerokiej gamy prac porządkowo – remontowych na rzecz gminy lub innych zleceniodawców.
 
Pierwsze tygodnie działania spółdzielni rozwiały wszelkie wątpliwości co do trafności i sensowności tej inicjatywy. Liczba osób chętnych do zatrudnienia socjalnego, a z drugiej strony liczba zamówień i zleceń na prace, które spółdzielnia może wykonywać rośnie z dnia na dzień.  Powstała pilna potrzeba poszerzenia bazy lokalowej oraz zakupu nowego sprzętu, by móc sprostać nowym zadaniom. Wiadomo już teraz, że lokale i urządzenia użyczane obecnie spółdzielni przez Fundację, to zdecydowanie za mało. Sytuację poprawić ma przejęcie przez Spółdzielnię Nadzieja opuszczonych pomieszczeń garażowo – warsztatowych użytkowanych niegdyś przez ZGK, położonych za parkingiem przy Domu Handlowym.